motywy:

Przypominając hasła rewolucji francuskiej, która zapoczątkowała współczesną, europejską myśl wolnościową i obywatelską, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, w jakiej sferze kulturowej realizuje się dziś europejska jedność i solidarność. Gdzie należy szukać w tej chwili impulsów scalających więzi wspólnej Europy. 
Partnerzy projektu rozpatrują jedno z pojęć Rewolucji Francuskiej w kontekście własnej historii - Francja zajmuje się pojęciem WOLNOŚCI, Niemcy pojęciem RÓWNOŚCI, Polska pojęciem BRATERSTWA. Celem tego etapu jest opracowanie różnorodnych, historycznie podyktowanych perspektyw w spojrzeniu na te wartości. Co nas różni - co nas łączy?
Efekt pierwszego etapu  - zbiorowa intelektualna konkluzja - stanowić będzie punkt wyjścia dla drugiego etapu, w którym powstanie wspólny spektakl teatralny, składający się z trzech artystycznych wypowiedzi. Przedstawienie to będzie następnie pokazywane w Niemczech, Francji i Polsce, a towarzyszyć mu będą sympozja i dyskusje z publicznością. Multimedialna dokumentacja tego projektu stanowiłaby podstawę dalszych przedsięwzięć.
Dzieląc udział w projekcie pomiędzy trzy duże i ważne kraje europejskie, świadomie nawiązujemy do tradycji Trójkąta Weimarskiego, którego założyciel Hans-Dietrich Genscher już w 1991 roku powiedział, że „Europa musi być czymś więcej niż wspólnotą gospodarczą”  i że „to, co nas łączy, to wspólna europejska kultura, którą ukształtowały wszystkie narody Europy”.

oneImage

 

© 2013 LEB – A memory of europe / idea, concept & administration by BüchnerBühne Riedstadt