lebtitle3languages

Idea:

To wspólny niemiecko-francusko-polski projekt teatralny, którego fundamentem jest dramat Georga Büchnera „Śmierć Dantona”. Jego nadrzędną ideą jest interkulturowe poszukiwanie korzeni naszej wspólnej, europejskiej cywilizacji.

 

Dramat: Śmierć Dantona

Toyota2

Napisana w roku 1835 „Śmierć Dantona” jest pierwszą sztuką teatralną Georga Büchnera. Jej akcja rozgrywa się podczas Rewolucji Francuskiej. Na przykładzie jakobińskiej dyktatury lat 1793/1794 Büchner demonstruje tu przekształcanie się początkowo głoszonych ideałów wolnościowych w cyniczne metody rządów dyktatury, stawiając pytanie o możliwości działania jednostki w obliczu niszczącej dynamiki historii, o fatalistyczna postawę wobec dziejowych wydarzeń.

Podczas pracy nad sztuką stale wisiała nad nim groźba aresztowania. W roku 1835 drukiem mogła ukazać się jedynie skrócona i pozbawiona seksualnych aluzji wersja. Przez długi czas żaden teatr nie odważył się jej wystawić. Premiera odbyła się dopiero w 1902 roku w Berlinie.

Oparcie się na licznych źródłach historycznych i szerokie cytaty z oryginalnych politycznych przemówień stawia Büchnera ze „Śmiercią Dantona” w roli prekursora teatru dokumentalnego.

Autor: Georg Buchner

Toyota3

Karl Georg Büchner (ur. 17 października 1813 w Goddelau, Wielkie Księstwo Hessen; zm. 19 lutego 1837 w Zurychu) był heskim pisarzem, lekarzem, przyrodnikiem i rewolucjonistą. Mimo skromnego dorobku – zmarł w wieku 23 lat – uchodzi dziś za najważniejszego przedstawiciela literatury rewolucyjnego okresu poprzedzającego Wiosnę Ludów. Część jego pisarstwa powstała na emigracji. Dusząc się w małomiasteczkowej atmosferze zastoju, panującej na terenach niemieckich księstw w  pierwszej połowie XIX wieku, Büchner podejmuje studia w Strasburgu - podówczas intelektualnym i politycznym centrum europejskiego formatu, od czasu Rewolucji Francuskiej ogarniętym gorączką politycznych debat. Pisarz sympatyzował z  polską walkę narodowo-wyzwoleńczą przeciwko caratowi. Wszystko to czyni go bez wątpienia godnym miana „prekursora idei obywatelskiej Europy”.

Działalność i pisarstwo uczyniły Büchnera przykładem społecznika i humanisty. Nasz projekt ma oddać należny szacunek jego postawie, stawiając ją zarazem w szerszym europejskim kontekście.

200 rocznica urodzin Büchnera, przypadająca 17 października 2013 roku, zostanie w Hesji uczczona szeregiem imprez, wystaw i publikacji o regionalnym i ponadregionalnym zasięgu. Tego właśnie dnia odbędzie się premiera naszego projektu teatralnego w „Sali Büchnera” w Groß-Gerau, izbie posiedzeń Parlamentu jego ojczystego regionu.

Zespół Francuski: Théâtr’Action Bordeaux

theatraction

W roku 1993 Jürgen Genuit, aktor i reżyser pochodzący z Niemiec, założył w Bordeaux grupę teatralną Théâtr´ Action.

Grupa ta w swojej twórczości teatralnej drąży problemy komunikacji społecznej. W centrum zainteresowania Théâtr´ Action leży stosunek do drugiego człowieka, rozumiany jako kwestia przełamywania barier w komunikowaniu się: językowych i myślowych. Bez tego niemożliwe jest poznanie i doznanie drugiego człowieka w całej jego odmienności.

Théâtr´ Action stara się o pogłębienie znajomości niemieckojęzycznej twórczości teatralnej we Francji. Proponuje nowe formy kontaktu z teatrem poprzez  zwracanie się do szerokiego spektrum publiczności a także poprzez sam tekst sceniczny i nowe, oryginalne formy inscenizacyjne.

Właśnie tymi inscenizacjami Théâtr´ Action stawia od początków swojej działalności jedno kluczowe pytanie: Co ja zrobiłbym w tej sytuacji?

Od lat Théâtr´ Action wystawia sztuki z niemieckiego repertuaru, starając się nadać swoim projektom – między innymi przez ich wielojęzyczny charakter – szerszy ogólnoeuropejski wymiar.

Zespół Niemiecki: BüchnerBühne Riedstadt

BB

Scena teatralna BüchnerBühne Riedstadt założona została przez aktora i reżysera Christiana Suhra w Goddelau, gdzie urodził się Georg Büchner. Teatr ze swoim repertuarem (22 spektakle), wraz ze stale rosnącą siecią instytucji kulturalnych, oświatowych i politycznych tworzą przestrzeń dla społecznych eksperymentów, które koncentrują się wokół następujących kwestii:

Człowiek – co to znaczy?

Jak to jest być razem? (Jak było, jak jest, jak mogłoby być?)

Jakie wartości mogą być wspólne dla nas wszystkich?

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania i odkrywanie wspólnoty ludzkich potrzeb jest celem, jaki teatr stawia sobie i swojej publiczności. W tym widzi sens i podstawę swej działalności, pojmowanej jako kontynuacja idei życia i pisarstwa Georga Büchnera. 

Büchner-Bühne to przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń,  gdzie stawiane pytania umieszcza się w szerszej perspektywie, wykraczającej poza konkretne życiowe sytuacje.

Zespół polski: TBP (Teatr Biuro Podróży) Poznań

tbp

TBP istnieje od  1988 roku. Jego założycielem i reżyserem jest Paweł Szkotak.

W ciągu ponad dwudziestu lat poszukiwań artystycznych teatr wypracował własną metodę pracy nad spektaklem oraz  rozpoznawalny styl teatralny. Teatr przygotował 14 autorskich spektakli, w tym osiem widowisk plenerowych, pięć spektakli salowych oraz akcję teatralną w specjalnie przystosowanej do tego zamkniętej przestrzeni.

Spektakle teatru zaprezentowane zostały w blisko 50 krajach świata, na sześciu kontynentach (m.in. w Argentynie, Australii, Brazylii, Kolumbii, Kubie, Egipcie, Indiach, Iranie, Izraelu, Jordanii, Korei, Libanie, Meksyku, Palestynie, Singapurze, Taiwanie, USA i w większości krajów europejskich).

Teatr Biuro Podróży prowadzi działalność nie tylko artystyczną polegającą na produkcji i prezentacji spektakli, ale również działalność edukacyjną polegającą na pracy artystycznej z ludźmi i grupami teatralnymi na świecie: warsztaty teatralne oraz projekty artystyczne. 

Teatr Biuro Podróży był uczestnikiem największych światowych festiwali teatralnych oraz laureatem prestiżowych nagród.

W uznaniu tego faktu teatr otrzymał w 2002 roku nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie oraz nagrodę Ministra Kultury  za  wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru.

W 2005 Paweł Szkotak otrzymał prestiżowy Paszport Polityki.

W 2008 roku Paweł Szkotak, Marta Strzałko i Jarosław Siejkowski otrzymali Medale Gloria Artis przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Bogdana Zdrojewskiego.

 

© 2013 LEB – A memory of europe / idea, concept & administration by BüchnerBühne Riedstadt